Matka Boża Nieustającej Pomocy

Matka Boża Nieustającej Pomocy Jezus mówi: „«Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie»” (J 14, 6). Jezus jest Bramą do Raju. Przez Jego Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie, że z miłości do nas oddał Swe życie, możemy być zbawieni. To uczyniło wielkie miłosierdzie Boga dla nędznych i niewdzięcznych dzieci. Jednak, mimo naszych grzechów, Bóg ulitował się nad nami i z miłości do nas posłał Swego Syna, aby przez krzyż nas zbawił. To On, Syn Boga stał się dla nas człowiekiem. Ten wielki plan Boga mógł się urzeczywistnić dzięki Maryi, młodej dziewczynie z Nazaretu, która - gdy przyszedł do Niej Archanioł Gabriel - powiedziała: „«Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego Słowa!»” (Łk 1, 38). Wtedy to, zgadzając się z wolą Bożą, została Matką Boga, poczęła z Ducha Świętego i porodziła Syna Jezusa, naszego Zbawiciela. To Maryja opiekowała się Jezusem przez całe Jego dzieciństwo, zapewniając mu rozwój w mądrości i w latach, i łasce (zob. Łk 2, 52). To Maryja od samego początku, gdy powiedziała „tak”, przechodziła nieustannie próby wiary do Boga - od samego poczęcia, narodzenia Jezusa w bardzo trudnych warunkach, a także, gdy usłyszała przepowiednie Symeona, że Jej Syn poruszy serca wielu i zostanie odrzucony, a Jej Serce przeniknie miecz boleści, zagubienie Jezusa w Jerozolimie, aż po odrzucenie i śmierć Chrystusa na krzyżu. Mimo tego wszystkiego Maryja zawsze mówiła: „Niech się dzieje wola Boża”. Cierpiała ze swoim Synem, a Jezus cierpiał dla nas. Maryjo, módl się za nami, abyśmy nie utracili przez nasz grzech tego, co uczynił dla nas Twój Syn. Módl się o przebaczenie dla nas. Mama to pierwsze słowo, jakie wypowiada dziecko. To do niej możemy ze wszystkim pójść, zwierzyć się jej i porozmawiać. Mama nas pocieszy i przytuli. Szczególną i najlepszą naszą Matką jest Maryja. Ona nas słucha, poucza i nieustannie wstawia się za nami u Swojego Syna. Matka Boża jest jedna, ale na świecie występuje pod wieloma wizerunkami. Mamy Matkę Boską Częstochowską, Gidelską, Ostrobramską, Piekarską, Ludźmierską itd. Maryja pojawiła się w różnych miejscach, aby prowadzić Swoje dzieci do Boga. Dzisiaj będziemy kontemplować znany wizerunek ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ikonę tę, jak głosi legenda, napisał Łukasz Ewangelista. Należy ona do typu ikon Hodegetrii, co oznacza „wskazująca drogę”. Ikona ta jest również zaliczana do wizerunku Matki Bożej Bolesnej. Przyglądając mu się, widzimy Maryję - Matkę Bożą, Jej Syna Jezusa Chrystusa oraz Archaniołów: Michała i Gabriela po prawej i lewej stronie Każda ikona nas czegoś uczy i do czegoś wzywa (przywołuje). Jest niejako kazaniem, Słowem głoszonym przez obraz. Wszystko w niej jest ważne i nie ma nic przypadkowego, a każdy element ma swoje znaczenie. Maryja wskazuje na Swojego Syna Jezusa, a Jej silna dłoń przez ten gest mówi nam: On Jest Drogą, Prawdą i Życiem. Tą drogą trzeba iść. Twarz i oczy Maryi są smutne, ponieważ przeżywa cały ból Swojego Syna. Jest Matką Bożą Bolesną. Wszystko zachowywała w Swym Sercu i cierpiała, bo przeżywała to, co Jej Syn; całe odrzucenie od ludzi. Możemy to wyczytać z Jej twarzy, która patrzy na nas smutnym wzrokiem. Maryi również sprawia ból, nasz lęk, cierpienie, odrzucenie, samotność. Cierpi razem z nami. Matka Boża mówi, że nas rozumie i chce nam pomóc: „Wystarczy, że mnie poprosisz. Ja jestem waszą Matką. Zaufajcie mi, oddając Mi swój ból i troski, a Ja wam pomogę, wstawiając się za wami u Mojego Syna”. Maryja i dziecię Jezus. Syn Boży na ikonie odwraca głowę w stronę aniołów. Archanioł Gabriel (imię oznacza: „Bóg jest potężny”) - ten, który zwiastował Maryi, że pocznie Syna, ten, który zapowiedział Zachariaszowi narodzenie Jana Chrzciciela, na tym wizerunku trzyma krzyż i gwoździe, które stały się narzędziami zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią, a także symbolem Zmartwychwstania Jezusa. Archanioł Michał (imię oznacza: „Któż jak Bóg”) - ten, który prowadzi dusze zmarłych do Nieba, tutaj trzyma dzban z octem, w którym znajdują się włócznia i pręt z gąbką, które są symbolami Męki, a także Zwycięstwa. Archanioł Michał, jako strażnik czuwa nad Maryją i Jej Synem, a także chroni i broni Kościół i nas, którzy jesteśmy Jego członkami. Aniołowie wskazują Jezusowi narzędzia Jego Męki i oznajmiają niejako, co Go czeka. Jezus czuje zbliżający się ból, zgadza się na niego, cierpi, ale Jego twarz jest pełna pokoju i pogody. Syn Boży godzi się z wolą Ojca. Wtula się w swoją Matkę, szukając w Niej obrony i bezpieczeństwa. W ten sposób uczy nas, abyśmy w naszym cierpieniu przychodzili do Maryi i oddawali się w Jej pełne ciepła i miłości ramiona. Krzyż na aureoli Jezusa jest symbolem Jego Męki i Jego ukrzyżowania. To Krzyż Golgoty. Patrząc na całą ikonę, odczuwam miłość. Miłość Matki, która mnie przytula i czułość Jezusa, który, mimo iż jestem słaba i wciąż upadam, oddał Swoje życie za mnie. Pragnijmy tak kochać, jak On. Miłość to droga do Nieba. Jedyna. Bóg wszystko robi dla nas, abyśmy tam dotarli. Dał nam Maryję, dał Swego Syna, abyśmy byli przez Niego zbawieni - daje nam także pomoc w aniołach, archaniołach i świętych, którzy są dla nas wzorem do naśladowania jak dojść do Nieba. Chwyćmy się mocno rąk Jezusa i Maryi. Prośmy o wstawiennictwo aniołów i braci naszych świętych, a na pewno podążając drogą Miłości na ich wzór, dojdziemy do Królestwa Niebieskiego.  Maryjo, Ty, która przeżyłaś tak wielki ból i smutek, kiedy Twój Syn został ukrzyżowany, oddajemy się pod Twoją opiekę. Wyproś nam Matko żywą wiarę i serce jak Twoje, abyśmy i my byli pomocni innym i dawali pocieszenie. Pomóż nam być posłusznymi Twojemu Synowi i przezwyciężać swój egoizm i pychę, abyśmy odrzuciwszy drogi tego świata podążali drogami Jezusa, by wraz z Nim i w Nim wzrastali w Bożej mądrości. Panie Jezu wpatrując się w Twój krzyż, oddajemy Ci cześć i chwałę. „Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. Święci Aniołowie i Archaniołowie módlcie się za nami. Amen”.  Artykuł ukazał się w miesięczniku „Ogień Jezusa” nr 11 (73) listopad 2019