O ikonach

MOJA MAŁA PRACOWNIA

 

 • Jezus Miłosierny

   

  Wpatruj się w Jezusa. Miłość Twoją Boże wysławiać będę na wieki. Pan Jezus wzywa nas do modlitwy. W całej mej nicości i w całej mej nędzy wznoszę swe dłonie, wielbiąc i dziękując Bogu za życie, jakim mnie obdarzył, wsłuchując się równocześnie w Jego głos, zawsze schowana pod płaszczem Maryi.

   

   

 • Święty Józef

  Ze świętym Józefem do nieba „Szczęśliwy, kto sobie Patrona Józefa ma za Opiekuna; Niechaj się niczego nie boi, gdy święty Józef przy nim stoi, Nie zginie...”  Święty Józef - patron naszych czasów bardzo dziś trudnych, w których często ludzie zatracają swoje role. Dominuje brak prawdziwych ojców, którzy opiekują się swoimi dziećmi i żoną. Święty Józef uczy, że nie stanowiska i bogactwo materialne jest najważniejsze, ale pracowitość, sprawiedliwość i posłuszeństwo Bogu...

 • Matka Boża Nieustającej Pomocy

  Matka Boża Nieustającej Pomocy Jezus mówi: „«Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie»” (J 14, 6). Jezus jest Bramą do Raju. Przez Jego Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie, że z miłości do nas oddał Swe życie, możemy być zbawieni. To uczyniło wielkie miłosierdzie Boga dla nędznych i niewdzięcznych dzieci. Jednak, mimo naszych grzechów, Bóg ulitował się nad nami i z miłości do nas posłał Swego Syna, aby przez krzyż nas zbawił...